זיהוי דואר רשום

לאחרונה אישרה הכנסת את חוק הדואר, הקובע כי השולח דואר רשום חייב לציין, על גבי דבר הדואר ובהודעה המזמינה את הנמען לאסוף אותו, את שם השולח וכתובתו.

עוד נקבע כי אם חלה על דבר הדואר חזקת מסירה כקבוע בחוק – כלומר, יראו את הנמען כמי שקיבל את דבר הדואר גם בלי חתימה על אישור מסירה – יש לציין את הדבר על הדואר ועל ההודעה המזמינה את הנמען לאסוף אותו.

החוק פוטר את המדינה ומוסדותיה – משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, בתי-משפט ובתי-דין – מהחובה לציין את שם השולח ומענו, והדרישה היא שיצוין כי השולח הוא מדינת ישראל; לעומת זאת, הרשויות המקומיות אינן פטורות מחובה זו, ועליהן לציין את זהותן וכתובתן על גבי דברי הדואר שהן שולחות. 

0 תגובות