הלוואה לאדם עם מוגבלות

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 17) (הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ז-2017, של חברת הכנסת קארין אלהרר וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לתקן את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ה-1988 ולקבוע בו זכאות לאדם עם מוגבלות לקבל מגוף פיננסי הלוואה לדיור אם האדם בעל המוגבלות עומד במספר תנאים, ביניהם: ההלוואה שהוא מבקש מהגוף הפיננסי היא לצורך רכישת דירת מגורים ראשונה או לצורך שיפור דיור, האדם עם המוגבלות עומד בתנאי הגוף הפיננסי לקבלת הלוואה, למעט לעניין הדרישה לרכוש ביטוח חיים, האדם עם המוגבלות לא יכול לרכוש ביטוח חיים עקב סירוב סביר של מבטח והמבטח אינו מאפשר לו לרכוש פוליסת ביטוח חיים או שהמבטח מאפשר לו לרכוש פוליסת ביטוח חיים ללא חיתום והאדם עם המוגבלות רכש את פוליסת ביטוח החיים ללא החיתום אם הציע לו מבטח פוליסה כאמור.

אדם עם מוגבלות שעומד בתנאי הסעיף יהיה זכאי להלוואה מגוף פיננסי בשיעור כפול מסכום הכיסוי הביטוחי ולא יותר ממיליון שקלים חדשים, ואם לא ניתנה לו אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח חיים סכום ההלוואה לא יפחת ממיליון שקלים חדשים. עוד מוצע שתינתן ערבות מדינה לגוף הפיננסי שנתן הלוואה וכן יהיה זכאי אדם עם מוגבלות שרכש פוליסת ביטוח חיים ללא חיתום להשתתפות שנתית בדמי הביטוח בסכום מרבי של 3,600 שקלים חדשים. עוד מוצע לקבוע שמבטח שאדם עם מוגבלות פנה אליו כדי לרכוש ביטוח חיים כתנאי לקבלת הלוואה לדיור ייתן את החלטתו בבקשה בתוך 45 ימים ובלבד שהאדם עם המוגבלות ציין שהוא אדם עם מוגבלות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "תאגידים בנקאים נוהגים לדרוש מאדם המבקש לקבל הלוואה לצורך רכישת דירה (משכנתא) עריכת ביטוח חיים.  עם זאת, חברות ביטוח מסרבות במקרים רבים לערוך ביטוח חיים לאנשים עם מוגבלויות מסוימות. במצב זה, אותם אנשים עם מוגבלויות אשר אינם מסוגלים לרכוש ביטוח חיים, אינם מסוגלים גם לקבל משכנתא בשל התנאי שמציב הבנק שלפיו כדי לקבל את ההלוואה על הלווה לרכוש ביטוח חיים.

ח"כ אלהרר: "אחת הזכויות הבסיסיות ביותר לאדם היא הזכות לדיור, מה אם לא בית מהווה רשת ביטחון עבורנו ועבור המשפחה. אותי לימדו כל החיים לחסוך ולעבוד קשה למען האפשרות לרכוש בית. המציאות בישראל היא שאדם עם מוגבלות אינו זכאי לקבל משכנתא גם אם יש בידו את ההון ההתחלתי המספק וגם אם ההכנסה החודשית גבוהה מהממוצע ויש לו יכולת החזר. הסיבה לכך טמונה בעובדה שחברות הביטוח מסרבות להעניק לאנשים עם מוגבלויות ביטוח חיים, תנאי סף לקבלת משכנתא בישראל. כחברה אנחנו לא יכולים להסכים עם זה. כל עוד אנחנו ממשיכים להערים כשלים, אנשים עם מוגבלויות לא יוכלו להיות חלק אמיתי מהחברה."

מכיוון שמדובר בהצעה תקציבית נדרש לה רוב של 50 חברי כנסת ואכן 80 ח"כים תמכו בהצעה והיא תוחזר להמשך דיון בוועדת הכספים.

0 תגובות