"כשלון באנרגיה מתחדשת"

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ איתן ברושי, עליה חתומים חברות וחברי כנסת רבים נוספים, שנועדה לעודד ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ולהקים ועדה שתבחן ותמליץ על פעולות לצמצום החסמים בענף. היו"ר כבל התייחס בפתח הישיבה להחלטה שקיבלה לאחרונה רשות מקרקעי ישראל, להגביל הקמת מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת על אדמה חקלאית לשטח של 250 דונם בלבד, ומתח עליה ביקורת. לדבריו, זו דוגמה להתנהלות המדינה בצורה של צעד תימני, שגם אם היא הולכת צעד אחד קדימה באמירה או בחקיקה אז מגיעים שני צעדים לאחור במעשים. "לצערי בכל הנוגע לאנרגיה מתחדשת הממשלה מדברת אחד בפה ולגמרי אחר בלב וההתנהלות שלה לא מצליחה להביא לפיתוח התחום, לכן הגיע הזמן להסדיר את זה", אמר. הוא אף מתח ביקורת קשה על כך שהדיון הקודם שקיימה הוועדה בהצעה נערך בדיוק לפני שנה, ורק אתמול בערב הצליחה הממשלה להגיע לנוסח מוסכם להצעה. ח"כ דב חנין העיר כי  ככה הממשלה מתייחסת לכל נושא האנרגיה המתחדשת, בגרירת רגליים.

ח"כ איתן ברושי אמר כי "המדינה נכשלה בפיתוח משק האנרגיה המתחדשת, ובישראל צריך אנרגיה מיוחדת כדי לייצר חשמל מאנרגיות מתחדשות. כולם רוצים אנרגיה מתחדשת, אבל תוקעים מקלות האחד בגלגלים של השני ולכן צריך פה חוק. הוא הסביר כי ההצעה נועדה לסייע לממשלה לעמוד ביעדים אותם היא הגדירה, של ייצור 10% מהחשמל באנרגיה מתחדשת עד שנת 2020, ולהקים לשם כך ועדה להסרת חסמים כדי שהמדינה תעמוד ביעדים שהיא עצמה קבעה לה. ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא תמך בהצעה, אך הוסיף כי הוא פסימי ותהה מתי הצליחו חברי הכנסת לחייב את הממשלה לעמוד בהחלטות שלה עצמה. הוא הוסיף כי צריך לקבוע שיעדי הממשלה יהיו המינימום, ובעתיד היא תוכל רק להעלות את שיעור ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת. ח"כ דב חנין תמך גם הוא בהצעה, אך הוסיף כי הוא לא אוהב את מדיניות הממשלה בענף, שעושה הכל כדי לייצר נזקים.

מנכ"ל איגוד החברות לאנרגיה ירוקה לישראל, איתן פרנס, אמר: "עבורנו זה לא פחות מיום חג, כי כבר שנים שזה מחוץ לספר החוקים. ההצעה תיצור רציפות שלטונית מחייבת בהחלטות ממשלה, ותגרום לממשלה שלא לרוץ ולשנות את החלטותיה כל כך מהר. המשמעות הציבורית של אישור ההצעה היא עצומה, כיום גופי המימון לא מאמינים בתחום וכשהם יראו שמתייחסים לזה ברצינות גם היחס שלהם ישתנה". יונתן אייקנבאום מגרינפיס התייחס ליעדי הממשלה ואמר כי הם לא ריאלים. לדבריו, כדי לעמוד ביעד עצירת ההתחממות הגלובלית צריך לעבור לייצר 100% מהחשמל באנרגיה מתחדשת הרבה לפני 2050.

כאמור, הוועדה אישרה את ההצעה פה אחד, בתמיכת היו"ר כבל, היוזם ח"כ ברושי, ח"כ חנין, ח"כ חאג' יחיא וחברת הכנסת יעל כהן פארן. לפי ההצעה שאושרה תוקם ועדה בינמשרדית שתבחן את החסמים שמונעים עמידה ביעדי הממשלה להקמת מתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, ותיתן המלצות לצמצום החסמים. בראש הוועדה יעמוד מנכ"ל משרד האנרגיה והמים, ויהיו חברים בה גם שלושה נציגי משרד האוצר, נציג משרד הפנים, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג רשות החשמל, נציג משרד הכלכלה והתעשייה, נציג השמאי הממשלתי ונציג משרד החקלאות. חברי הכנסת הבהירו כי במהלך הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית תיבחן אפשרות למנות לחברים בוועדה גם נציגי ציבור העוסקים בתחומי הסביבה והאנרגיה המתחדשת. כמו כן נקבע כי המלצות הוועדה יכללו צמצום חסמי תכנון ומימון לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, ויפורסמו לידיעת הציבור.

0 תגובות