מגבלות על עברייני מין

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 6) (הוספת מגבלה לעניין לימודים), התשע"ז-2017 של חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת.

חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, קובע כי בית המשפט רשאי להטיל מגבלות על מגורים או עבודה של עברין מין בקרבת מקום המגורים או העבודה של קורבן העבירה. מוצע להרחיב את ההסדר ולקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להטיל גם מגבלות על מגורים, עבודה או לימודים של עבריין המין, בקרבת מוסד החינוך של קורבן העבירה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה-2004 מאפשר לבית המשפט להטיל מגבלות על מגורים או עבודה של עבריין מין בקרבת מקום המגורים או העבודה של קורבן העבירה. עם זאת, החוק אינו קובע כי ניתן להטיל מגבלות על עבריין מין שלא להתגורר או לעבוד בקרבת מוסד חינוכי בו לומד קורבן העבירה. במקרים בהם קורבנות העבירה הם קטינים או סטודנטים הדבר עלול להוות מגבלה קשה על יכולתם להמשיך בלימודיהם ללא חשש שיתקלו בעבריין המין שפגע בהם. על כן, מוצע לאפשר לבית המשפט לקבוע מגבלות על מגורים או עבודה של עבריין מין גם בקרבת מוסד חינוכי בו לומד קורבן העבירה. סמכות בית המשפט כפופה להוראות הקבועות בחוק אשר מחייבות הערכה של הנזק הנפשי שעלול להיגרם לנפגע העבירה כתוצאה ממגוריו או מעבודתו של עבריין המין בקרבתו וכן להסדרים נוספים שנועדו לאזן בין הרצון למנוע פגיעה נוספת, נפשית או פיזית, בקורבן העבירה לבין זכויותיו של עבריין המין."

ח"כ גרמן: כולנו מסכימים שיש להגן על נפגעי עבירות מין. תתארו לעצמכם נפגע או נפגעת שחוזרים לאוניברסיטה או לבית הספר ומוצאים שם את עבריין המין שפגע בהם - ברור שזו טראומה נוראה. הצעת החוק שלנו, שהיא למעשה תיקון לחוק הקיים, באה לאפשר לנפגעי עבירות מין לפנות לבית המשפט ולבקש שיגבילו את עבריין המין מלהיות בסביבת הלימודים שלהם על מנת למנוע את הטראומה החוזרת הזאת.

0 תגובות