ישובים ללא תכנית מתאר

"שר האכיפה", כך כינה ח"כ אוסמה סעדי את מנהל היחידה הארצית לאכיפה, שיעמוד בראש היחידה שתאכוף את תיקון 109 לחוק התכנון והבניה, חוק שיגביר את האכיפה על עבירות בנייה, שוועדת הפנים בראשות ח"כ דודי אמסלם שוקדת על הכנתו לקריאה שנה ושלישית בימים אלה. טרם הוחלט אם מנהל היחידה יהיה כפוף ישירות לשר האוצר, או למנכ"ל המשרד, אך כדברי יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם "העיקר שיהיה עובד מדינה ולא חברה פרטית. רוצים עובד בכיר שמחובר לאינסטנציה גבוהה, לא פקיד זוטר, בגלל הסמכויות".

ח"כ אוסמה סעדי ביקש "שההנחיות המקצועיות שיקבע המנהל יאושרו על ידי ועדת הפנים". ח"כ סעדי מחה גם על הסמכויות שניתנו בידי המפקחים: "נתנו להם סמכויות רחבות מאד, גם של שוטר וגם של תובע. יש לו סמכות לחקור כל אדם, לעכב". יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם: "זו  הסמכות שיש היום לפקחים".

הוועדה החלה היום בהקראת נוסח החוק, שכבר שונה על פי סיכום בין הוועדה לממשלה. תומר רוזנר, היועץ המשפטי של הוועדה: "בדיונים שלנו עם נציגי הממשלה יש אוזן קשבת להערותינו. כדי לקבל תמונה של הצרכים, נפגשנו גם עם הסנגוריה הציבורית ועם תובעים מקומיים. הצענו די הרבה שינויים".

הוועדה הקריאה היום את ההגדרות ואת הסעיפים המגדירים את סמכויות הפקחים. יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם הבהיר כי במקומות שיש להם תוכנית מתאר מאושרת, יתייחסו באכיפה הארצית רק מחוץ לקו הכחול. "מה שמחוץ לקו הכחול לא יאושר אף פעם". ח"כ יוסף ג'ברין: "אתה לא מבין מה קורה בחברה הערבית. אם היית מבין, היית מחכה עם החוק הזה".

יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם המשיך: "במקומות שיש תוכניות בהפקדה, יתייחסו אליהן כאל תוכניות מאושרות. במקום שתוכניות לא קיימות – בשנתיים הקרובות לא יאכפו. כל תוכנית שתיכנס ללופ ותופקד, יש לה קו כחול מבחינתנו. למרות שהאכיפה תתבצע רק מחוץ לקו הכחול, עבריין בנייה בתוך הקו הכחול - לא ניתן לו להדליק משואה בהר הרצל".

ח"כ אוסמה סעדי ביקש למחוק את ההגדרה "שטח פתוח", שהינו הגדרה כוללנית מדי לדעתו, וכן בהגדרה של "שימוש אסור" טען: "שימוש  בעבודה אסורה זה כל שימוש. גם בעונשים אתם תראו שכל שימוש במקרקעין אסור. למה מחקתם שימוש 'בבניה' אסורה. אני מבקש לצמצם את העבירות האסורות. ותחת ההגדרה 'רשות אוכפת' הכנסתם את כל המדינה. אני מציע שהרשות האוכפת תהיה רק היחידה הארצית לאכיפה. מה? רשות הטבע והגנים יכולה להוציא צווי הריסה?"

יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם: "אני רוצה להזכיר איך הכל התחיל – לפני שנתיים קראנו למנהלת מנהל התכנון בינת שוורץ וביקשנו לקדם תוכניות מתאר במגזר הערבי. הכוונה שלנו לקדם תוכניות מתאר חדשות ולהוסיף שטחי שיפוט לקו הכחול של ערים ערביות. מנהל התכנון הציג את כל זה בפני הוועדה, אבל הח"כים הערביים בחרו ללכת לדיון על עמונה. אזרח צריך לעבוד לפי החוק, גם אם יש נסיבות מקלות, מי שבנה ללא היתר עדיין עובר על החוק".

0 תגובות