עתירה לבג"צ נגד מענקים

משרד התיירות הקצה 72 מיליון שקלים כמענק ליזמים שייבנו בית מלון בעמק ססגון, שהוא החלק היחיד של בקעת תמנע שעדיין שמור ופתוח לציבור הרחב בלי תשלום. המענק עצמו הוגבל בחוק לשבע שנים, וגם משרד המדינה והיזמים מודים בזה. כבר בשנת 2008, בעקבות עתירה של אדם טבע ודין נפסק כי תכנית הפרויקט אושרה "תוך פגיעה חמורה בשלטון החוק", והיא הוחזרה לדיון מחודש במוסדות התכנון.

אלא שבאדם טבע ודין טוענים שעברו שבע שנים, והכסף עדיין לא חזר לקופה הציבורית.

הם אומרים: "משרד התיירות החליט לאחרונה "להקפיא" את המענק עד לסיום הליכי התכנון, בניגוד מוחלט לחוק. החוק אמנם מאפשר למשרד להתחשב ביזם, אבל רק במקרה של "התקפה על אוכלוסיה אזרחית". נראה שמה שנמצא תחת מתקפה זה דווקא העמק היפהפה והכסף של כולנו, לא? לכן עתרנו לבית המשפט העליון כי אנחנו לא מסכימים שיספסרו בנכסי הטבע שלנו באופן לא חוקי. אנחנו דורשים להפסיק את הקפאת הכספים הלא חוקית שנועדה לקדם תכנית בנייה שכבר הוגדרה "פגיעה חמורה בשלטון החוק".

שחר גוראל,
0 תגובות