עובד זר? ללא עבר פלילי

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ מיכל רוזין (מרצ), לפיה משרד הפנים יוכל לבטל או לא לחדש היתר העסקת עובד זר למעסיק אם הוא, או קרוב בעל זיקה אליו, הורשע, הוגש נגדו כתב אישום או נפתחה חקירה, בעניין עבירה נגד העובד, שמהותה וחומרתה הופכות אותו ללא ראוי להעסיק עובדים זרים (כמו סחר בבני אדם, עבודה בתנאי עבדות ועבודה בכפייה).

בנוסף, בעקבות מקרים רבים של פגיעה בשכרם ובזכויותיהם הסוציאליות של עובדים זרים, שכר העבודה שלהם ישולם באופן שיבטיח את קבלתו, וזאת על פי הוראות שייתן שר העבודה והרווחה.

ח"כ רוזין אמרה בדיון: "למערכת המשפט בישראל לוקח זמן, ואנחנו צריכים להגן על העובדים. לא נאפשר סחר, כפייה ועבדות".

מזכיר ארגון מגדלי הירקות, אלי אהרון: "נמאס כבר. תגידו שאתם רוצים לבטל את החקלאות הישראלית, ונבנה את עצמנו על סמך ארדואן ועבדאללה. אתם רוצים לחנוק אותנו?".

היועץ המשפטי להתאחדות האיכרים והחקלאים, עו"ד אמיר שניידר: "אדם הוא זכאי כל עוד לא הורשע. בנוסף, לא ברור במדויק איזה חקירות יאפשרו אי חידוש רישיון העסקה".

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), הודיע כי לקראת הקריאה השנייה והשלישית של הצעת החוק תקיים הוועדה דיונים נוספים ותבצע  התאמות בנוסח החוק, אם יהיה צורך בכך. עם זאת, הדגיש: "אינני סבור כי יש מעסיקים התומכים בפגיעה בעובדיהם, ולכן לא כל הטענות נגד הצעת החוק ברורות לי". 

0 תגובות