אושר חוק המאגר הביומטרי

הוועדה המשותפת לוועדות החוקה חוק ומשפט, הפנים והגנת הסביבה והמדע והטכנולוגיה קיימה שמונה דיונים ארוכים וממצים בהם נשמעו חברי הוועדה, הארגונים השונים וגורמי הממשלה הרלוונטיים. בין ההישגים המשמעותיים של הוועדה היו ההחלטות כי לא יישמרו במאגר טביעות אצבע של קטינים מתחת לגיל 16, לא ייעשו שימושים משטרתיים בניגוד לכללי העיכוב הקיימים היום ובכל מקרה עד שיאושרו התקנות בכנסת, לא תוכל המשטרה להשתמש במאגר בכלל. כמו כן, ראש מערך הסייבר יערוך בדיקות כל שנה וחצי במקום כל שנתיים למציאת חלופות טכנולוגיות לטביעות האצבע ומערך ההסברה ייתן מענה בחמש שפות. השר יביא תקנות ראשונות עד אחד במאי והכנסת תאשר אותן עד 3.7.17. יום תחילת החוק יהיה תלוי באישור התקנות בכנסת, כלומר עם כניסת התקנות לתוקף. עד כניסת התקנות לתוקף ימשיכו לחול הוראות הפיילוט הביומטרי, דבר שעמד במוקד מחלוקת קשה שכן, במהלכו חייבים מבקשי מסמכי זיהוי לתת טביעת אצבע שתוכנס למאגר הביומטרי ואילו בחוק מתן הטביעות יהיה וולונטרי. הוועדה עמדה על חשיבת הפיקוח הפרלמנטרי וקבעה כי לא ניתן יהיה להאריך את הוראת השעה ללא אישור הוועדה ומליאת הכנסת.      
                  
ביחס לשימושים המשטרתיים- הוסכם כי כשהחוק ייכנס לתוקפו, המשטרה תוכל לבקש נתונים מהמאגר באמצעות בימ"ש מחוזי במקום השלום. המשרד לביטחון הפנים התנגד לכך והגיש רביזיה שנדחתה לאחר שהוועדה יצאה להפסקה לאפשר לשרי הביטחון וביטחון הפנים להגיע להסכמות בנושא. במכתבו לוועדה ציין השר ארדן כי פנייה בהליכים מסוג זה נעשית ככלל לבימ"ש השלום בכל הליכי חקירה פליליים ובכל סוגי חומר שהמשטרה צריכה לקבל. זאת למעט חריג יחיד של האזנת סתר.

תמכו בהצעת החוק: ממלא מקום יו"ר הוועדה חה"כ אורי מקלב (יהדות התורה), נורית קורן (הליכוד) ומיכאל מלכיאלי (ש"ס). התנגדו: חה"כ מיכל רוזין (מרצ) ויעל כהן פארן (המחנה הציוני).

0 תגובות