הלוואות דיור ליוצאי אתיופיה

ביום 5.1.2017 התקבלה החלטת ממשלה מספר 2253 (אתפ/155), הקובעת תכנית חדשה בתחום ההלוואות לדיור ליוצאי אתיופיה במטרה לקדם את שילובם המיטבי בחברה הישראלית. התכנית אושרה למשך ארבע שנים: 2017–2020.​​

ההרשמה לתכנית תיפתח תסתיים ביום שלישי 18.4.2017. לצורך הנפקת תעודת זכאות יש לפנות לאחד מן הבנקים למשכנתאות.

תנאי ההלוואה בתכנית:

התכנית מעניקה לזכאים הלוואה לדיור בסך של עד 600,000 ש"ח, לתקופה של עד  25 שנה, צמודה למדד המחירים לצרכן, בתנאי ריבית מיוחדים:
•ב-10 שנים ראשונות – ללא ריבית (0%).
•ב-15 השנים הבאות – בריבית שנתית בשיעור של 2%.
זכאים לתוכנית זו שייקחו הלוואה משלימה בסך נמוך מ-600,0000 ש"ח לא יידרשו להון עצמי בשיעור של 25% אלא של 5% בלבד.
מי זכאי להשתתף בתכנית?
 זכאיות משפחות יוצאי אתיופיה חסרות דירה, כלומר כאלה שאין להם ולא היו להם זכויות בדירה או בחלק מדירה בעשר השנים הקודמות למועד בקשת הזכאות.
 "יוצא אתיופיה" הוא מי שנולד באתיופיה, או מי שאחד מהוריו, נולד באתיופיה. במקרה של בני זוג מספיקשאחד מהם יהיה יוצא אתיופיה לפי הגדרה זו

0 תגובות