יוגדלו ימי מענק אבטלה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הביטוח הלאומי. 

כדי לאפשר לעובד לחפש עבודה באופן עצמאי לפני תחילת ההתייצבות בלשכת התעסוקה, מוצע כי תקופה של עד 3 חודשים מהיום שבו הפסיק המבוטח לעבוד, תיתווסף ל-18 החודשים שבהם יכולה לחול תקופה האכשרה.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק זה מטרתו לתת למובטלים אפשרות לחפש עבודה בכוחות עצמם במשך שלושה חודשים, מיום הפסקת עבודתם עד למועד רישומם לראשונה בלשכת שירות התעסוקה כמחוסרי עבודה, וזאת בלי שאותה תקופה תובא בחישוב תקופת האכשרה המזכה בדמי אבטלה.

יש מחוסרי עבודה שבוחרים, לאחר סיום העסקתם, לחפש עבודה בכוחות עצמם בטרם הרישום בלשכת התעסוקה .תקופה זו של חיפוש עבודה מובאת בחשבון לצורך חישוב תקופת האכשרה, כלומר נמנית ב־ 18 החודשים שבמהלכם ניתן לצבור את התקופה האמורה. ואולם מאחר שלא משולמים במהלכה דמי ביטוח אבטלה, לא יכולים מחוסרי העבודה שבחרו לחפש עבודה כאמור לצבור בה חודשי אכשרה .מכאן, שמחוסרי עבודה שבחרו כאמור עלולים לאבד את זכאותם לדמי אבטלה רק משום שלא התייצבו בשירות התעסוקה מיד לאחר סיום העסקתם."

11 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה.

0 תגובות