נדחה: תעודת כשרות מרב מקומי

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי),של חבר הכנסת אלעזר שטרן.

מוצע להסיר את המגבלה הגיאוגרפית הקיימת כיום בחוק על מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי ולקבוע כי כל רב מקומי רשאי לתת תעודת הכשר ללא תלות במקום בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור.

בדברי ההסבר נכתב: "כיום תעודות ההכשר ניתנות על ידי רבנים מקומיים ישירות לבתי העסק, ויש תלות של בית העסק במקום הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, כך שבפועל, לרב הרשות המקומית שבה נמצא בית העסק, היכולת הבלעדית להחליט אם לתת תעודת הכשר לבית העסק אם לאו. מצב זה מביא בפועל לשירותי כשרות איכותיים פחות, המערבים אינטרסים אישיים. דוח מבקר המדינה לשנת 2008 (59ב') עסק בפיקוח על כשרות המזון והעלה ממצאים חמורים מאוד ובכללם מצבי ניגוד אינטרסים הנובעים מהמבנה החוקי הקיים היום בכל הקשור לנותני תעודות הכשרות, אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות, תהליכי הנפקת תעודת הכשרות, מעמד ודרכי עבודת הרבנים ועובדי המועצות הדתיות, ועוד.

על מנת לטייב את השירות לבתי העסק, מוצע להסיר את המגבלה הגיאוגרפית על מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי. מוצע כי כל בית עסק יוכל לקבל תעודת הכשר מכל רב של רשות מקומית, ללא תלות במקום בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור."

ח"כ שטרן: אם נעצור 100 אנשים ברחובות ירושלים או תל אביב ונשאל אותם מה אומרת להם המילה כשרות, הם יגידו שחיתות. מישהו מנסה לפגוע באורח החיים שלכם? אתם הרי לא אוכלים את הכשרות של הרבנות. זכותכם המלאה לאכול באיזו כשרות שאתם רוצים, אבל למה אתם מכתיבים לנו? ההצעה מבקשת שלא יהיה מונופול. אני לא הצעתי אף פעם משהו שלא כדת משה וישראל. אני עושה את הכל כדי שלא תהיה שחיתות במערכים האלה ונושאי דת ומדינה לא יהיו דבר שמרחיק אלא דבר שמקרב.

שר הדתות דוד אזולאי השיב: "ח"כ שטרן כל שבוע אתה מחפש לך תורן, הפעם החלטת לפגוע בציבור משגיחי הכשרות שעושים מלאכת קודם ועבודה נאמנה תמורת שכר זעום ביותר. אותם משגיחים שמסכנים את עצמם כדי שאתה ואני נוכל לאכול כשר. אם אתה אומר על כשרות שזה שחיתות אז כנראה שאין לך מושג בדבר הזה, ולכן גם לא אכפת לך לפגוע בציבור שלם שעושים עבודת קודש."

שגית לוי,
0 תגובות