"אין קדושת חיים במי שלקח חיים"

אין שום קדושת חיים במי שבא לקחת חיים. זה דיבור מלאכותי שמתאים לחברות מתאבדות כמו שבדיה.

בשניה שמפגע נוטל סכין, אקדח, אבן, סרה ממנו השכינה והוא בן מוות, את זה מבינים רוב אזרחי ישראל.

חטאו העיקרי של אלאור אזריה הוא שהוא עשה את מעשהו באופן חובבני. הוא לא ניצל את מהומת האירוע כדי לסיים אותו כפי שצריך, אלא פעל באיחור רב, לעיני כל, באופן שמשרת את מחפשי ישראל כאן ובעולם. בעת הזאת, גם זה פשע, זאת פגיעה בביטחון הלאומי שלנו.

מוות למחבלים עדיף על שחרורם בעסקאות חסרות אחריות. זה ברור. להרוג מחבלים צריך לדעת, חייבים להתחשב בעולם המדיה החדש בו אנו חיים, בו כל אירוע מצולם מעשר זוויות ומשודר בזמן אמת לכל העולם.

את המלחמה בטרור ינהלו מקצוענים ולא אנשים שמול אירוע אלים מאבדים את קור רוחם ושיקולם המערכתי, גם אם המחיר הוא שישארו מחבלים חיים פה ושם.

אברי גלעד,
0 תגובות