שארית יהודי אתיופיה לא מגיעים

החלטת הממשלה להעלות את שארית יהדות אתיופיה הייתה לפני כחצי שנה, כולל מקורות תקציביים, ותחומה בזמן – אך עדיין יהודי אתיופיה הנותרים לא מגיעים.

ח"כ דוד אמסלם אומר שהעיכוב נגרר בגלל משכורת לשלושה עובדים, בהיקף של כ-200 מיליוני ₪, שמשרדי הממשלה מעכבים בגללם את העלאת 1,300 יהודי אתיופיה הממתינים בתנאים קשים כבר חודשים ארוכים.

הוא אורמ שעם התנהלות כזו של פקידי ממשלה – במגזר הפרטי הם לא היו ממשיכים אפילו דקה.

אמסלם אומר: "ביקשתי מכל הגורמים הרלבנטיים לשבת עוד היום ולפתור את הבעיה כדי שכבר ביום ראשון הקרוב יצאו עובדי משרד הפנים לאתיופיה ויחלו במלאכת הרישום וההכנות לקראת העלייה המיוחלת".

עופר בן דוד,
0 תגובות