"דברי ריבלין - אפרטהייד"

חבר הכנסת באסל גטאס: "ההתבטאות של ריבלין בדבר החלת הריבונות הישראלית בשטחים הכבושים ומתן אזרחות לפלסטינים, עוד לא חורגת מנקודת המוצא של התפישה הקולוניאליסטית הציונית. הוא מנסה להביא בחשבון את לקחי האפרטהייד כדי להקדים ולהתכונן לתוצאותיו במסגרת אותה תפישה רעיונית קולוניאלית ציונית בסיסית.

ריבלין רוצה את ארץ ישראל השלמה במובנה התנ"כי עם ריבונות ושליטה ופריבילגיות מבניות ליהודים, אבל יחד עם זכויות אזרחיות לפלסטינים. הוא מעוניין להדיר את הפליטים הפלסטינים מזכותם לשיבה ולא מכיר בקיומן של הזכויות הלאומיות שמגיעות לעוד עם שחי כאן בארץ ושזכאי לזכות שווה בריבונות ובשלטון.

מי שמזדרז למחוא כפיים לריבלין (כמו למשל גדעון לוי במאמרו בהארץ) וסבור שהוא אימץ באמת ובכנות את רעיון מדינת כל אזרחיה, טועה. לריבלין יש עוד דרך ארוכה לעשות כדי לחצות את הרוביקון, לוותר על האופי הקולוניאליסטי והמתנחלי של ישראל ולקבל באמת שותפות מלאה ושוויונית במדינה אחת".

שאדי סרסור,
0 תגובות