מי נוסע לצפון קוריאה?

משרד החוץ ממליץ לאזרחים ישראלים שלא לנסוע לצפון קוריאה, הנמצאת תחת משטר סנקציות בינלאומי מקיף ביותר.

ממשרד החוץ נמסר שלאור העובדה שלמדינת ישראל אין יחסים דיפלומטיים עם צפון קוריאה, במידה וייקלע אזרח ישראלי לכל סוג של מצוקה בעת שהותו שם, נציגי ישראל לא יוכלו לסייע או לתת כל מענה. 

משרד החוץ מבקש להדגיש כי ההחלטה באם לבקר בצפון קוריאה נתונה לשיקול דעתו של כל אדם והיא על אחריותו הבלעדית.

0 תגובות