French Tech Visa

הושקה ויזת שהייה חדשה  בצרפת.

היוזמה הצרפתית, ה- French Tech הוקמה על מנת להגדיל את מספרן של חברות הסטארט אפ הצרפתיות - ולהכפיל את מספר החברות הצרפתיות שבצמיחה מואצת הנקראות scale-up.

המטרה היא ליצור מספר רב יותר של חברות חדשניות בינלאומיות מובילות שמייצרות חדשנות ויוצרות משרות עבור הכלכלה הצרפתית. אחד מהצירים המרכזיים של פעילות ה- French Tech היא למשוך לצרפת כישרונות, חברות סטארט אפ, scale-up, משקיעים ותקשורת בינלאומיים ובכך להפוך את קהילת החדשנות היזמית של צרפת לבינלאומית.

בעקבות התוצאות וצבירת הניסיון ועל מנת לחזק עוד את היכולת למשוך לצרפת כישרונות בינלאומיים מהעולם הטכנולוגיה ולהקל על קליטתם בה, משיק היום ה- French Tech את ה- French Tech Visa:

זו ויזת שהייה חדשה בשם "פספורט הכישרונות" שנכנסה לתוקף בסוף 2016 .

על רקע ההתחרות הבינלאומית על כישרונות, קבלת ויזת השהייה החדשה היא קלף מרכזי עבור קהילת החדשנות של ה - French Tech . במיוחד עבור חברות ה- scale-up הצרפתיות והבינלאומיות שבהגדרתן גדלות מאוד, מעסיקות הרבה עובדים ויוצרות הרבה מקומות עבודה בצרפת.

ויזת שהייה זאת שאורכה המקסימאלי הוא ארבע שנים )ויזה בת חידוש( תקפה, במקרה הצורך, גם עבור משפחת בעל הויזה. מטרת הויזה להקל על הגעתם ועל שהותם של הכישרונות הרבים שצרפת רוצה לקלוט אליה. ויזת זאת נוגעת לעשר קטגוריות המתאימות למציאות הכלכלית העכשווית, כגון: שכירים צעירים בעלי תעוד ומוסמכים או שכירים בחברה צעירה חדשנית, עובדים מוסמכים ברמה גבוהה, שכירים בשליחות, מקימי חברות, בעלי פרויקטים כלכליים חדשניים, משקיעים כלכליים, נציגי חברות, או זרים בעלי שם מקומי או לאומי.

0 תגובות