"להעסיק מהגרים בסיעוד"

קו לעובד קוראת למדינת ישראל לאפשר לאלפי מהגרי העבודה בסיעוד אשר כבר שוהים בישראל ואינם מוצאים מעסיק/ה על אף כשירותם, לעבוד בבתי האבות הסיעודיים בהם מצוקת כוח האדם גדולה. 

בארגון קו לעובד אומרים שממשלת ישראל ממשיכה לקדם בלי בושה את הבאתם של עוד ועוד מהגרי עבודה לענף הסיעוד בתור 'סבסוד' עקום לצרכי האוכלוסיות הסיעודיות - ובכך חומקת מאחריותה מלתקצב את ההשקעה הציבורית הנדרשת בחברה מתוקנת בעבור שירותי רווחה ראוייים לאוכלוסייה המבוגרת ובכלל.

זאת בזמן שידוע לכלל הרשויות כי מהגרי עבודה חדשים בסיעוד נדרשים לשלם דמי תיווך אסטרונומים - לא חוקיים בעליל - בעבור הסדרת אשרת עבודה בישראל. פעילות רשויות האכיפה למיגור תופעה פלילית זאת דלות במיוחד ועל כן מן הראוי שקידום הבאתם של מהגרי עבודה חדשים יהווה מוצא אחרון ולא ראשון מצד המדינה.

קו לעובד קוראת למדינת ישראל לאפשר לאלפי מהגרי העבודה בסיעוד וכי פתרון זה הינו ראוי ומיטיב עם שתי אוכלוסיות היעד המוחלשות, מהגרי העבודה והמטופלים, ועל כן יש לקדמו ביתר שאת בטרם 'יפתחו השמיים' להבאתם של אלפי עובדים חדשים לענף הסיעוד – עובדים אשר ישועבדו לחובות ויהיו חשופים ופגיעים במיוחד לניצול והעסקה פוגענית.

יעל צור,
0 תגובות