בספיר אין תלמידים מהדרום

דרום פרייר:  תואר שני בבטחון לאומי ומדיניות ציבורית. זה מה שניתן לרכוש, למשל, במכללת ספיר, בסמסטר האביב, שיפתח בקרוב.

המסלול נועד לתרום לטיפוח מנהיגות מתקדמת ואיכותית, המתמחה בעיצוב ויישום מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל במובנה הרחב. התכנית מותאמת לנבחרת של תלמידים ותלמידות, בעלי מחויבות לתרום מכישוריהם וניסיונם למען חברה בטוחה וטובה יותר.

עם חברי הסגל של התכנית נמנים מומחים בולטים בתחומי המינהל והמדיניות הציבורית, הביטחון הלאומי, הכלכלה, האתיקה והמשפט מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר ומהמכון למחקרי ביטחון לאומי.

למה אני מספר לכם את זה? כי בין הנרשמים למסלול החדש הזה אין לנו תלמידים מהדרום. לא חבל?

אלון שוסטר,
0 תגובות