"דבר גדול נפל בישראל"

דבר גדול נפל בישראל.
כנסת ישראל אישרה את חוק ההסדרה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, בארץ ישראל. 
זו היסטוריה וזו המציאות שעם ישראל שב לארצו.
לא יעזור לדיקטטורה של אליטת המיעוט של בג"צ, גם אם תנסו לבטל את החוק, רוב עם ישראל ונבחריו, מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, חוקקה את החוק ותשוב ותחוקק את הסדרת עם ישראל בארצו.
עם ישראל עם חכם ונבון, המבקש לחזק את ההתיישבות בכל מלוא רוחב ארצנו, בגליל ובנגב, ביהודה ושומרון וכך בע"ה נפעל, נמשיך ונבנה.

ח"כ מוטי יוגב,
0 תגובות