המסתננים יהיו 200,000

הנשיא רבלין טוען שהסדרת ההתיישבות הבדואית זו הסוגייה הדחופה ביותר לטיפול, כיוון שבעוד עשרים שנה לא ניתן יהיה לעשות זאת. אני רוצה להזכיר שבעוד עשרים שנה אוכלוסיית המסתננים תמנה 200,000 איש במקרה הטוב, אוכלוסייה נחשלת ועוינת למדינת ישראל ברובה וחמישית משכונות תל אביב יהיו סלאמס ושטחי אין כניסה. האלימות תזלוג גם לאזורים אחרים, מה שיעניק לנו אולי תחושה קוסמופוליטית אבל תשנה את פניה של ישראל ואת הרגלי החיים, בדגש על אלו של ילדינו, כנראה לתמיד.
 הכי חשוב, אמנם לפני חמש שנים עוד היה ניתן למנוע כמעט לגמרי את התחזית הקודרת הזו, אבל יש לנו עדיין חמש שנים נוספות לצמצם מאוד את היקף התופעה לפני שזה יהיה בלתי הפיך. צריך לפעול במהירות להוצאת מרבית אוכלוסיית המסתננים, כולל משפחות, חזרה למדינות מוצאם או מדינות שלישיות ולהשקיע בקליטה טובה ומוצלחת של מיעוט הפליטים, תוך קביעת קריטריונים שיבטיחו שהדבר לא יהווה גורם משיכה לעוד עשרות אלפים. זה הדבר הכי דחוף היום כבוד הנשיא.

יונתן יעקובוביץ',
0 תגובות