"עיוותים שפוגעים בזכויות בעלי העסקים הקטנים"

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הגנת הצרכן של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לקבוע כי בעסקאות בתחומי הארחה, נסיעה ונופש, כאשר נותן השירות אינו ישראלי אך המתווך בעסקה ישראלי, לא יחולו ההוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה. תנאי הביטול ודמי הביטול יהיו לפי תנאיו של נותן השירות ובלבד שהמתווך הציגם לצרכן טרם ההתקשרות בעסקה.

בדברי ההסבר נכתב: "חוקי הגנת הצרכן בתחומי ביטול עסקה הם מהמתקדמים במדינות העולם. שמירה על זכויותיו של הצרכן הישראלי עומדת לנגד עיני המחוקק כאשר הוא מבקש לתקן את חוק הגנת הצרכן. אך לעיתים קיימים עיוותים אשר פוגעים קשות בזכויות בעלי העסקים הקטנים ללא הצדקה. שמירה על זכויות בעלי העסקים הקטנים היא ערך חשוב בפני עצמו, בטח כשהפגיעה בו היא ללא סיבה מוצדקת.

על פי חוק הגנת הצרכן כיום, רשאי הצרכן לבטל כל עסקה בתמורה לדמי ביטול סמליים בסך 100 שקלים או 5% מגובה העסקה. במקרה בו נעשתה עסקה מול גורם מתווך שאינו הספק, והספק אינו ישראלי קיים מצב בו המתווך מחויב לתנאי הביטול של הספק מחו"ל, אך החוק הקיים לא מאפשר לו לגבות דמי ביטול אלה מהצרכן, והוא נאלץ להשלים את דמי הביטול על חשבונו. לדוגמא אדם שרכש טיסה מחברת תעופה זרה דרך סוכן נסיעות ישראלי, סוכן הנסיעות מחויב בקשר חוזי מול חברת התעופה לתנאי ביטול העסקה של החברה, אך החוק אוסר עליו לגבות דמי ביטול אלו מהצרכן."

ח"כ סמוטריץ': אני רוצה לברך את חברי הכנסת שהצטרפו להצעה הזו על האומץ כי לא בכל יום מובאות לכאן הצעות שהן לא פופולאריות. כתוצאה מהחוק הקיים נושא המתווך שנמצא בין החברה שלא מחויבת לדין הישראלי לבין הלקוח שזכאי לדמי ביטול לפי הדין הישראלי, בעלות נזק שיכולה להגיע לאלפי שנים. כמובן שהחוק דורש חובת ידוע מאוד ברורה.

שי טלמור,
0 תגובות