"לפתוח ישיבות מועצות עיר והמועצות המקומיות"

ראשי הרשויות המקומיות בישראל צריכים לכבד את החוק ואת הדמוקרטיה ולפתוח את ישיבות מועצות העיר והמועצות המקומיות לתושבים ולפעילים חברתיים. כך דורש ארגון המשמר החברתי בנייר עמדה שממלא מקום מנכ"ל המשמר החברתי, ארן רונדל, שלח לשר הפנים, אריה דרעי, וליועץ המשפטי של משרד הפנים, ורכז הפעילות המקומית במשמר החברתי, יוסי צרפתי, הציג אותו בוועדת השקיפות של הכנסת ולנציגי מרכז השלטון המקומי.

"הרשויות המקומיות פוגעות בזכויות הדמוקרטיות של תושביהן, המבקשים דבר בסיסי: לצפות ולהאזין לישיבות שבהן קובעים נציגיהם הנבחרים את מדיניות העיר שהם גרים בה", נכתב בנייר העמדה, "החוק קובע במפורש שישיבות מועצת העיר יהיו פומביות. העירייה חייבת לאפשר לתושבים להיכנס לישיבות מועצה...אבל לא החוק היבש הוא העיקר, אלא ההיגיון והצדק: העיר שייכת לתושבים ולתושבות שלה, המממנים את פעילות העיריה ומושפעים ממדיניותה. כל ניסיון להסתיר מהם את תהליך קבלת ההחלטות הוא שערורייה... יש לדרוש מכל עירייה בישראל לאפשר לכל תושבת ותושב להיכנס לישיבות ללא תנאים, לצלם ולהקליט את הישיבות".

נציגי המשמר החברתי הציגו בפני ועדת השקיפות שורה ארוכה של מקרים שבהם עיריות שונות מנעו מתושבים ומפעילי המשמר החברתי להיכנס לישיבות המועצה. בין השאר, נמנעה כניסה לישיבות, לכאורה בניגוד לחוק, ברמת גן ובנהריה. עיריית נהריה אף חסמה לאחרונה את התושבים ופעילי המשמר החברתי בכוח ושכרה חברת אבטחה שמנעה מהם להיכנס לישיבותיה. עיריית כרמיאל ומועצת גבעת שמואל אסרו על תושבים ופעילים להקליט ולצלם ישיבות, לכאורה בניגוד לחוק, ועיריית חולון, שמאפשרת כניסה לישיבות המועצה, מנעה מתושבים להיכנס לוועדות עירוניות.

רכז הפעילות המקומית במשמר החברתי, יוסי צרפתי, אמר בדיון בוועדת השקיפות של הכנסת: "ישיבות מועצת העיר הן המקום בו מתקבלות החלטות חשובות הקשורות באופן ישיר לחייהם של התושבים ולכספם. אנחנו קוראים לשר הפנים לחייב את ראשי הערים להפוך ישיבות אלו לפומביות כדי שהציבור יהיה שותף אמיתי לקבלת ההחלטות ברשויות".

דור מוסקל,
0 תגובות