חוק נגד הסתה באינטרנט

הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, אושרה בקריאה ראשונה ברוב של 36 תומכים מול שני מתנגדים והיא תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

מוצע להסמיך את בית המשפט לעניינים מינהליים לתת, לבקשת תובע, צו להסרת תוכן מהאינטרנט במקרים בהם מתקיימים שני תנאים מצטברים: האחד, שפרסום התוכן מהווה מעשה שהוא עבירה פלילית, והשני, שיש אפשרות ממשית שהמשך פרסום התוכן יפגע בביטחונו של אדם, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה. בהצעת החוק נקבעו הוראות והגבלות שונות, על מנת למנוע, מחד, פגיעה בזכות לחופש ביטוי באופן העולה על הנדרש, ועל מנת לאפשר, מאידך, פעילות יעילה של רשויות האכיפה.

שי טלמור,
0 תגובות