נסחט כמו תפוז? לא!

נסחט כמו תפוז? לא!

קיבלתי על עצמי לייצג מעסיק שנדרש לשלם לעובדת תשלום כספי לאחר שלטענתה (המוכחשת על ידי המעסיק) היא הוטרדה על ידו מינית.

העובדת שיגרה למשרדו של המעסיק מכתב התראה ודרשה כ-250,000 ש״ח בגין ׳הטרדה מינית׳ שחוותה.

במכתב לא צוין מהי ההטרדה המיוחסת למעסיק.

לטענת המעסיק, העובדת פוטרה מהעבודה, לאחר שהיא נתפסה במצלמות האבטחה גונבת כסף מהקופה קטנה של המשרד ושטענותיה כי הוטרדה מינית נולדו מתוך רצון ליצור מאזן אימה.

המעסיק ביקש ממני לחתור לסיום הפרשה גם במחיר של תשלום כספי גבוה.

יצרתי קשר עם ב״כ העובדת וביקשתי להבין כיצד ובאיזה צורה המעסיק הטריד את העובדת.

לתדהמתי הרבה, הובהר לי כי ״זה לא משנה״, ״היא הוטרדה וזהו״. אם המעסיק לא ישלם הוא יסבול - העסק יפגע, אישתו תעזוב אותו ותפתח נגדו חקירה פלילית.

״יש לו הרבה כסף, שישלם ויסגור עניין״

הצעתי שהעובדת תגיש תלונה במשטרה ותתבע את המעסיק בבית הדין לעבודה ואולי (רק אולי) אצליח להבין כיצד המעסיק הטריד את העובדת.

היום ב״כ העובדת יצר איתי קשר ונחתם הסכם פשרה לפיו לצדדים אין תביעות האחד כנגד השני ולא תוגשנה תלונות הדדיות במשטרה.

הטרדה מינית בעבודה היא מן העבירות המכוערות והבזויות ביותר. עם זאת, תלונת שווא על הטרדה מינית בעבודה – חמורה לא פחות.

הגשת תלונת שווא על הטרדה מינית יכולה למוטט את כבודו ופרנסתו של אדם, למרות שהוא לא עשה את המעשים המיוחסים

עו"ד אלעד חן,
0 תגובות