מבקש מהתלמידים להעריך מוכנותם

בכל בוחן, אני מבקש מהתלמידים להעריך את מוכנותם אליו.

הממוצע של ציוני הבנים בכיתה בבוחן האחרון היה 84. כמה הם העריכו את עצמם? 70.

ממוצע הבנות, לעומת זאת, עמד על 92. כמה הן העריכו את עצמן? 58.

34 נקודות הפרש בין היכולת בפועל לבין האמונה בעצמן, פי שניים מהבנים. כל מילה נוספת מיותרת.

רועי כהן,
0 תגובות