לפני 42 שנים: חוק בחירה ישירה

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

לפני 42 שנים, 29 ביולי 1975, אישרה הכנסת חוק המורה על שינוי שיטת הבחירות של ראשי ערים וכהונתם במועצות המקומיות לאישיות.

עד למועד זה, פעלה שיטת הבחירות בדומה לזו לכנסת, קרי תושבי הרשות בחרו ברשימות אשר התמודדו על מושבים במועצת העירייה, ואלו בחרו בראש הרשות.

יוזם החוק: מועמד מפלגת המערך, טדי קולק.

דורון עופרי,
0 תגובות