קנאביס מסוכן פחות מתרופות

עכשיו זה מדעי - קנאביס מסוכן פחות מתרופות לטיפול בכאב גם מבחינת השימוש.

משרד הבריאות מתנה קבלת קנאביס רפואי בשימוש קודם בתרופות, אבל מחקר ישראלי חדש מצא דווקא שאלו המטופלים בתרופות נמצאים בסיכון גבוה הרבה יותר למה שמוגדר כ"שימוש בעייתי", לעומת אלו המטופלים בקנאביס רפואי.

מחקר חדש שנערך במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל כמה מהחולים המטופלים בתרופות אופיואידיות עושים "שימוש בעייתי " (Abuse) בתרופה שלהם – לעומת כמה חולים המטופלים בקנאביס רפואי עושים "שימוש בעייתי" בתרופה שלהם.

צוות החוקרים ביניהם ד"ר סילביו בריל - יו"ר איגוד רופאים וחוקרים נוספים, הגדירו "שימוש בעייתי" בהתאם להנחיות רפואיות נתונות וקבועות מראש ועל פיהן נסקרו 888 חולי כאב כרוני משתי מרפאות כאב בישראל.

על פי תוצאות המחקר בקרב אלו המקבלים טיפול בתרופות אופיואידיות נמצאה שכיחות גבוהה יותר של 'שימוש בעייתי בתרופה' (52.6% ו-17.1% בהתאם למדדים שנבדקו) לעומת אלו המטופלים בקנאביס רפואי (21.2% ו-10.6%).

עידן מזרחי,
0 תגובות