לפני 65 שנה - חוק הדרכונים

צילום: תושבי תל אביב ממתינים לצילום עבור תמונות פספורט חדשות המנפיק משרד הפנים

היום לפני 65 שנים, 14 ביולי 1952, נחקק בישראל חוק הדרכונים תשי"ב-1952.

בראשית ימי המדינה, דרכונים הונפקו לפרק זמן של שנתיים. לאחר מכן, הוארך תוקפם לתקופה של 5 שנים עם אפשרות להארכה ל-5 שנים נוספות. למעשה, עד מועד חקיקת חוק האזרחות, לא הונפקו דרכונים ליוצאים מחוץ לגבולות המדינה, אלא תעודות מסע בלבד.

דורון עופרי,
0 תגובות