מדריך לחייל המשוחרר

חייל/ת יקר/ה
 
ברכותינו עם סיום שירותך הצבאי ומיטב האיחולים לשובך למסגרת האזרחית.
 
ברצוננו להביא לידיעתך את המידע הרלוונטי על זכויותיך ועל הטבות המס המוענקות לך כחייל/ת משוחרר/ת על פי פקודת מס הכנסה.
 
בהתאם לפקודת מס הכנסה, מוענק למשתחרר/ת מ''שירות סדיר'' זיכוי ממס על הכנסתו/ה מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו/ה מן השירות הסדיר.
 
 הזיכוי יינתן בגין הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.

שירות סדיר מוגדר כשירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי (שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה).

נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שאת/ה חייב/ת בו. שווי נקודת זיכוי חודשית, נכון לינואר 2016, עומד על 216 ש"ח 
 
מי זכאי לזיכוי ומה היקפו?
 
*        חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי ל-2 נקודות זיכוי, ששווין 432 ₪ בחודש (נכון לינואר 2016).
*        חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות, זכאית ל-2 נקודות זיכוי, ששווין 432 ₪ בחודש (נכון לינואר 2016).
*        חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים מלאים, זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששוויה - 216 ₪ בחודש (נכון לינואר 2016).
*        חיילת ששירתה פחות מ- 22 חודשים מלאים, זכאית לנקודת זיכוי אחת, ששוויה - 216 ₪ בחודש (נכון לינואר 2016).  
 
כיצד ניתן ליהנות מנקודות הזיכוי?
המעסיק רשאי לתת לך את נקודות הזיכוי בגין היותך חייל/ת משוחרר/ת כנגד הצגת תעודת שחרור ו/או סיום שירות.
לשם כך יהיה עליך להגיש למעסיקך הצהרה על גבי 
טופס 101/130 - כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס.
 
עצמאי/ת  ידרוש/תדרוש את הזיכוי המגיע לו/ה במסגרת הדוח השנתי אותו הוא/היא מגיש/ה ויצרף/תצרף אליו את תצלום תעודת השחרור או סיום השירות. 
 
הקלות במס ותיאום מס
 
לידיעתך, מס הכנסה מחושב על בסיס הכנסה שנתית (שנת המס מתחילה ב- 1 בינואר ומסתיימת ב- 31 בדצמבר). לכן אם לא היו לך הכנסות מתחילת שנת המס והתחלת לעבוד לאחר חודש ינואר, הנך זכאי/ת לשלם מס מופחת ממשכורתך החודשית. לשם כך יהיה עליך לפנות לפקיד השומה באזור מגוריך ולמלא את טופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה. המס המנוכה יוקטן בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לך הכנסה חייבת במס.
 
אם הנך מועסק/ת בשני מקומות עבודה או יותר, תוכל/י לערוך תיאום מס בפקיד השומה באזור מגוריך.
 
 
פתיחת עסק
 
אם בכוונתך לפתוח עסק עצמאי עם שחרורך, עליך להודיע על כך לפקיד השומה ולמשרד מע"מ באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק או העיסוק במשלח היד (תחילת עיסוק משמעה התחלה בפעילות המניבה הכנסות פירותיות). בהודעה זו יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת הזהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית.
לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם למוסד לביטוח הלאומי.
 
פרטים נוספים במדריך מס הכנסה לפתיחת עסק ובמדריך מע"מ לעוסק החדש העומדים לרשותך באתר רשות המסים.
 
אנו מקווים כי איגרת זו תהיה לך לעזר ונשמח לעמוד לשירותך.
 
דברי ההסבר המובאים כאן כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק.
מערכת נשפיע,
0 תגובות