חוק חסינות חברי הכנסת

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

לפני 66 שנים, 25 ביוני 1951, נחקק חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א­-1951.

בישראל מוגדרים שני סוגים של חסינות. האחת, חסינות מהותית - חסינות זו פוטרת את חבר הכנסת מנשיאה באחריות פלילית או אזרחית לגבי הצבעה, הבעת דעה (בין אם בע"פ ובין אם בכתב) או מעשה הקשורים למילוי תפקידו כחבר כנסת או כל אשר ניתן לראותו כרלוונטי לצורך מילוי תפקידו.

חסינות זו הינה מוחלטת ואין אפשרות להסירה. האחרת - חסינות פרוצדורלית, הניתנת להסירה בעקבות עבֵרה אשר אינה קשורה לתפקידו הציבורי של חבר הכנסת.

דורון עופרי,
0 תגובות