לשבור הגמונית ליכוד-נתניהו?

חיבור מזרחי משמעותי הכרחי, אבל כל מהפך עתידי עמוק יידרש לברית עם כוחות נוספים, ערבים, חרדים ודוברי רוסית. כל מהפך עתידי יתבסס על סיפור חדש ומלהיב על ישראל. סיפור שמשלב שמרנות, בעידן של פחדים וחוסר יציבות (מדומיינת ברובה) עם חדשנות וחתירה לשינוי.

ניתוח פשוט מראה שקשה להאמין שמתוך המפלגות הקיימות תיוצר דינמיקה כזו. היא תצטרך להתבסס, ככל הנראה, על תנועות המתחילות להתהוות בפריפריות של המפלגות ושל המרכז הכלכלי-חברתי בישראל. תנועות המביאות לביטוי כוח עממי-אזרחי מגוון ורב שבטי. המהפך הבא נבנה מתחת לאף שלנו, גם אם איננו חשים בזה.

אבי דבוש,
0 תגובות