לפני 64 שנים נחנך המוסד לביטוח לאומי בישראל

צילום: קורס ביטוח סוציאלי לעובדים, 1949

לפני 64 שנים, 1 באפריל 1954, נחנך המוסד לביטוח לאומי בישראל, בראשות ד"ר גיורא לוטן.

המוסד לביטוח לאומי הינו הגוף האחראי על מימוש מרבית הזכויות החברתיות במדינת ישראל, על פי רוב בדרך של תשלומי העברה.

כמו כן עוסק המוסד במימושם של חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי, כגון: חוק הבטחת הכנסה, ובהסכמים עם ממשלת ישראל הנוגעים לביטחון סוציאלי.

דורון עופרי,
0 תגובות