ועדת חקירה לאלימות בספורט

הכנסת מאשרת את הקמתה של ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא שמירת ההגינות ומניעת האלימות בספורט ושל ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מניעת סחר בנשים בישראל.

ועדות חקירה פרלמנטריות עוסקות בנושאים שהכנסת רואה בהם חשיבות לאומית מיוחדת. סעיף 22 של חוק יסוד: הכנסת: ”הכנסת רשאית למנות ועדות חקירה, אם על ידי הסמכת אחת הוועדות הקבועות ואם על ידי בחירת ועדה מבין חבריה, כדי לחקור דברים שהכנסת קבעה.” 

דורון עופרי,
0 תגובות