לפני 36 שנה: נורה ש-"תאיר עיר שלמה"

 לפני 36 שנים, 12 במרס 1982, הופיע שר הכלכלה, יעקב מרידור, במשדר טלוויזיה מיוחד, לכבודו שונה לוח השידורים הרגיל ובמסגרתו חשף את הנורה ש-"תאיר עיר שלמה": 

"אני חושב שאנו על סף תקופה חדשה בנושא האנרגיה", וציין זאת כנקודת מפנה לישראל: "זה כאילו לקחת נורה של 150, או 100, או 50 ואט, נורה רגילה של בית וניתן להאיר בנורה הזאת, בכוח האנרגיה שהנורה הזאת מייצרת, להאיר עיר שלמה כמו רמת גן!"

דורון עופרי,
0 תגובות