דיון לזכר עולי הגרדום

צילום: דוברות הכנסת

לפני 8 שנים - הכנסת מקיימת ישיבה מיוחדת לזכרם של עולי הגרדום, שנידונו למוות בימי שלטון המנדט הבריטי בארץ-ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: ”אנו מצדיעים היום לגבורתם של 12 מלוחמי מחתרות ישראל... שגם כשקרבה שעתם להיקרא אל חבל התלייה לא נמצא בהם ייאוש, אלא רק אמונה גדולה בשליחותם – לשחרר את המולדת... גבורתם של אלו ממשיכה להוות סמל להקרבה שאין עמוקה ממנה, גם בחלוף עשרות שנים מאז שילמו בעבורה בחייהם.” 

דורון עופרי,
0 תגובות