"נשמה של אבא, אין חותנת?"

ילד (לא חשוב מאיזה עדה) חוזר מבית הספר ומספר בשמחה רבה לאביו כי היה לו שיעור ראשון בתורה.
"יופי בני" אומר האב , " ומה למדתם בשיעור תורה היום?"
"למדנו שהזוג הראשון בעולם , היו אדם וחווה והם חיו בגן עדן" , ענה הבן.
"יופי בני " אמר האב.
לאחר שתיקה קצרה שואל הבן: "אבא, איך קראו לחותנת של אדם?",
עונה האב: "נשמה של אבא, אין חותנת, זה גן עדן, שכחת?".

יוסי חדד,
0 תגובות