1949 - ישיבה ראשונה של האספה המכוננת

צילום: דוברות הכנסת

בשנת 1949 התנהלה ישיבה ראשונה של האספה המכוננת. יוסף שפרינצק נבחר ליושב-ראש האספה.

נשיא מועצת המדינה הזמנית ד”ר חיים וייצמן: ”ברגש של יראת כבוד והדרת קודש אני קם לפתוח את האספה המכוננת של מדינת-ישראל, את כנסת-ישראל הראשונה בימינו, בעיר הנצחית – ירושלים... מעמד זה הוא פרי ההתעוררות הכבירה של הרצון הלאומי שקמה בעמנו בדורות האחרונים... היום אנו ניצבים על סף תקופה חדשה. יצאנו מפרוזדור המשטר הזמני ואנו נכנסים לטרקלין של המשטר הדמוקרטי המסודר והקבוע.” 

דורון עופרי,
0 תגובות