60 שנה לחוק יסוד ראשון

היום לפני 60 שנים, 12 בפברואר 1958, התקבל בכנסת חוק היסוד הראשון במדינת ישראל, חוק יסוד: הכנסת.

חוק יסוד זה אינו מגדיר את סמכויותיה של הכנסת, אך קובע כי: סעיף 1) "הכנסת היא בית-הנבחרים של המדינה", סעיף 2) "מקום מושבה של הכנסת הוא ירושלים", סעיף 3) "הכנסת בהיבחרה תהיה בת מאה ועשרים חבר".

כמו כן, חוק היסוד עוסק באורך כהונתה של הכנסת, שיטת הבחירות, הזכות לבחור ולהיבחר, כהונת חברי הכנסת, חסינות חבריה ומבנה הכנסת, עבודתה, עבודת ועדות הכנסת ועוד.

דורון עופרי,
0 תגובות