הכנסת מציינת 49 שנים לכינונה

לפני 14 שנה: בישיבה חגיגית הכנסת מציינת 49 שנים לכינונה. חברי הכנסת לשעבר נושאים דברי ברכה.

יושב-ראש הכנסת דן תיכון: ”בט”ו בשבט, היום לפני 49 שנים, נפתחה בירושלים במעמד חגיגי האספה המכוננת הראשונה. הבחירה בירושלים הייתה ברורה – ביטוי לנחרצות. למרות העובדה שהעיר חצויה ומבותרת, זוהי בירת הנצח האחת והיחידה של עם ישראל... פתיחת הפרלמנט הראשון במדינת ישראל הייתה התגשמות חלום דורות. מימוש הריבונות הישראלית במשטר דמוקרטי.” 

דורון עופרי,
0 תגובות