סבסוד תחבורה ציבורית?

האם סבסוד תחבורה ציבורית ומים הם השימוש "החברתי" ביותר שניתן לעשות עם מיליארד שקלים בשנה?

ספק רב. מדובר, אם אני לא טועה, בהשתלשלות אירועים מוזרה. ראשיתה בתכנית מע"מ אפס על דירות של פופוליסט שנשא את התואר שר אוצר. המשכה בהצהרה של ראש הממשלה שהכריז שמדובר בתכנית גרועה ומוטב לקצץ במע"מ על מוצרי יסוד, הצהרה שהובילה את הדרישה של מנהיג "השקופים" לקצץ במע"מ במוצרי יסוד. וסופה בראש ממשלה ש"נאלץ" להסכים לדרישה למרות שהוא טוען שהיא אינה ראויה, וטריק יפה של הורדת מחיר במקום פגיעה באחידות המע"מ.

ראש הממשלה הצהיר הצהרות שאינו מאמין בהן, שהובילו להחלטות גרועות. לא נכנס להסבר מדוע מע"מ אפס (או בשיעור נמוך) על מוצרי יסוד, הוא רעיון גרוע. על זה בהזדמנות אחרת.

פרופ' עומר מואב,
0 תגובות