לפני 8 שנים - חוג למקרא בכנסת

לפני 8 שנים - יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין מחדש את פעילות החוג למקרא בכנסת, המתקיים ביוזמה משותפת של האוניברסיטה העברית, הכנסת ומשרד החינוך.

מדובר בסדרה של מפגשים בנושא ”דמויות במקרא ובמדרש” בהנחייתם של הפרופסורים יאיר זקוביץ ואביגדור שִנאן מהמכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית.

דורון עופרי,
0 תגובות