לפני 58 שנה: ישיבה ראשונה של הכנסת הרביעית

ישיבה ראשונה של הכנסת הרביעית. חבר הכנסת קדיש לוז נבחר ליושב-ראש הכנסת.

יושב-ראש הכנסת אומר: ”אאמץ את מיטב יכולתי למילוי התפקיד הנכבד ורב-האחריות, ובאמונה אשרת את הכנסת וחבריה, ואפעל ללא פניות, לפי מצפוני בלבד... אני תפילה שבניהול ענייני הכנסת אוכל לצעוד בדרכים שנסללו על-ידי יוסף שפרינצק ז״ל, אשר בתקופת כהונתו הממושכת התגבשו דפוסי העבודה ואורח החיים של הכנסת.”

דורון עופרי,
0 תגובות