לפני 61 שנה התקבל בכנסת חוק פרטי ראשון

צילום: דוברות הכנסת

לפני 61 שנה התקבל בכנסת חוק פרטי ראשון: חוק לתיקון פקודת המועצה המשפטית שהציע חבר הכנסת משה אונא.

יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט נחום ניר-רפאלקס: ”חוק זה הוגש לפי יזמה תחיקתית פרטית של חבר-הכנסת אונא. עקרון החוק היה, שלהיבחן בתור עורך-דין בארצנו יכול לאו דווקא מי שיש לו תעודה שגמר משפטים, אלא גם מי שעבד בתור עורך-דין בארץ אחרת במשך עשר שנים.”

דורון עופרי,
0 תגובות