האם מדינת ישראל מושחתת?


האם מדינת ישראל מושחתת ? הרצאתו של ירון זליכה, החשב הכללי של משרד האוצר לשעבר

מערכת נשפיע,
0 תגובות