תכנון ובניה - המושחת ביותר

בעמותת אומ"ץ אומרים שמחירי הדיור יקרים גם בגלל שתחום התכנון והבניה הוא המושחת ביותר במדינה מזה עשרות שנים.

הם אומרים שתחום התכנון והבניה הוא אחד התחומים הפרוצים ביותר במדינה (ע"ע הולילנד).

הנה מסמך התנגדות לבקשה להיתר בניה בעיר תל אביב, שהוכן ע"י עו"ד רונית לירן-שקד, אשר הינה גם חברת אומ"ץ.

מסמך ההתנגדות יובא בתקופה הקרובה לדיון בפני הועדה המקומית, וייאלץ אותם כפי שכבר קרה במקרים דומים בעבר בועדות מקומיות אחרות לעצור את ההשתוללות.

לכאורה המסמך מכיל כל מיני התייחסויות טכניות, אך התמונה שעולה ממנו עגומה ביותר:

א. בעל הקרקע (חברה קבלנית) ביקשה היתר ל- 91 דירות, כאשר על פי התב"ע (תוכנית המתאר החלה על הקרקע) מותר לבנות (בהתאם לגודל הקרקע) עד 19 יחידות דיור - פער בלתי נתפס של 72 יחידות דיור.

ב. בעל הקרקע ביקש שההיתר החדש יכלול גם בניה על פי תמ"א 38 (תוכנית המתאר הארצית לחיזוק בניינים ישנים למקרה של רעידת אדמה) - תוכנית המאפשרת הגדלת זכויות בניה נדיבות בתמורה לחיזוק הבניין.

במקרה זה "נשכחו" שני דברים מהותיים - הבניין המקורי הוא בניין מסחרי בלבד ללא דירות, כך שאין משמעות להקים דירות עם "הרחבה לחיזוק", והשני החמור - בכלל לא נעשתה בדיקה האם יש צורך בחיזוק הבניין הישן כמצדיק את החלת התוכנית הארצית.

ג. בוצעה הגדלת זכויות בניה בהיקף של 250% מן המותר על פי התוכנית, כאשר המחוקק התיר (על פי תיקון 101) במקרה דנן, הגדלה של זכויות בניה בהיקף של 60% לכל היותר.

ניתן להסיק מכל זאת מסקנות עגומות ביותר:

א. אנשי המקצוע של בעל הקרקע, התעלמו לחלוטין מהמותר והאסור על פי החוק ועל פי תוכניות המתאר - כלומר לא ניתן לסמוך על בעלי מקצוע של בעל אינטרס כמי שישמרו בדרך כלשהי על אינטרסים ציבוריים.

ב. אנשי המקצוע של הועדה המקומית, אשר אמורים להיות שומרי הסף של הציבור מפני השתוללות תכנונית חסרת רסן, קיימו אפס בקרה אמיתית על הבקשה.

אומ"ץ,
0 תגובות