73 שנה לבריגדה היהודית

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

היום לפני 73 שנים, 2 באוגוסט 1944, החליט השלטון הבריטי על הקמת חטיבה צבאית אשר תורכב מיהודים, מקרב אנשי היישוב מארץ ישראל.

להקמת הבריגדה חשיבות לאומית רבה בכך שהייתהזו החטיבה הצבאית הבריטית הראשונה במלחמת העולם השנייה, אשר כל חייליה ומפקדיה היו יהודי ארץ ישראל בלבד, עם הווי עברי וסמלים ציוניים, אשר השתתפו במלחמה נגד גרמניה הנאצית.

הבריגדה היהודית נטלה חלק בקרבות שנערכו להבקעת קו ההגנה הגרמני האחרון בצפון איטליה, "קו ג'ינגיס חאן", במסגרת החזית האיטלקית של בעלות הברית. בתום הלחימה באיטליה ועם כניעת מדינות הציר, המשיכו חיילי הבריגדה במשימות של ממשל צבאי באירופה.

דורון עופרי,
0 תגובות