41 שנה לחוק בחירות אישיות

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

היום לפני 42 שנים, 29 ביולי 1975, מאשרת הכנסת, ברוב גדול, חוק לבחירות אישיות של ראשי ערים, סגניהם וכהונתם למועצות המקומיות.

עד שנה זו, הייתה שיטת הבחירות דומה לשיטת הבחירות לכנסת. תושבי הרשות המקומית בחרו ברשימות שהתמודדו על מושבים במועצת העירייה, וחברי המועצה הנבחרים הם שבחרו בראש הרשות. השיטה הביאה לחוסר יציבות ברשויות המקומיות ולמקרים רבים בהם חברי מועצה העבירו את תמיכתם ממועמד אחד לאחר, תוך שהם זוכים לתפקידים בהנהלת העירייה.

על פי החוק שנתקבל, המועמד שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר הוא שנבחר לראש הרשות, אך אם איש מהמועמדים לא הצליח להשיג 40% מקולות הבוחרים, נערך שבועיים לאחר הבחירות סיבוב נוסף ובו מתמודדים שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר.

החל מהבחירות שנערכו בשנת 1978, בוחרים התושבים הן ברשימה והן במועמד לראש הרשות, בבחירות ישירות.

דורון עופרי,
0 תגובות