121 שנים להולדת לוי אשכול

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

בישיבה שהתקיימה במליאת הכנסת לציון 121 שנים להולדתו של ראש הממשלה לוי אשכול ז"ל, אמר ראש הממשלה שאשכול האמין שתקומת ישראל בנויה מכמה יסודות וביניהם שיבה לאדמה, בניית כלכלה מודרנית וביצור כוחנו.

נתניהו אמר: "בכל אחד מהתחומים הללו הוא הטביע חותם לדורות. לוי אשכול היה מנהיג רב פעלים, איש חזון וביצוע, בן אדם, מנהיג חשוב וגדול לישראל, שהצעיד את המדינה להישגים רבים. נזכור את תרומתו, תרומתו הגדולה לעמנו. ננצור את דמותו כמנהיג לאומי מהשורה הראשונה. יהי זכרו ברוך".

שגית לוי,
0 תגובות