68 שנים: שביתת נשק עם סוריה

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

היום לפני 68 שנים, 20 ביולי 1949, נחתמו הסכמי שביתת הנשק בין ישראל לסוריה.

השיחות החלו ב-5 באפריל והיו הקשות והממושכות ביותר. המשא ומתן התמקד במציאת הסדר שיביא לנסיגה סורית תמורת פיצוי. הכוחות הסוריים פינו את משמר הירדן וסוריה השיבה לישראל את אנשי משמר הירדן השבויים. הצבא הסורי נסוג לגבול הבינלאומי וכל השטחים שהוחזקו על ידו ממערב לגבול הבינלאומי הפכו לאזורים מפורזים. מעמדם של אזורים אלו נותר מעורפל משום שישראל וסוריה לא הצליחו להגיע להסכמה מלאה באשר למהותו של הפירוז. ערפול זה במעמד השטחים המפורזים גרם לתקריות אש רבות והיווה את אחד הגורמים לפריצתה של מלחמת ששת הימים.

דורון עופרי,
0 תגובות