למה להעביר לאבו מאזן כספי משכורות המחבלים?

יש שאלות שהתשובות עליהן פשוטות.
למשל:
מה גורם לאיש כוח 17, שמקבל משכורת קבועה מאבו מאזן, להתקשר בעצמו למשטרה ולהסגיר את עצמו כמי שביצע רצח?
התשובה פשוטה: המשכורת שיקבל מאבו מאזן, לאחר שישפט על רצח יהודי - תגדל. כך גם ההטבות לו ולמשפחתו.ד כי טרוריסט הוא מקצוע מועדף ברשות הפלשתינית.
או למשל: 
מה גורם למחבל ששוחרר בעסקת שליט, להמשיך לעסוק בטרור?
אותה תשובה פשוטה:
הטרור הוא עסק משתלם ברשות הפלשתינית.

אבל יש שאלות שאין לי עליהן תשובה:
למשל:
מה גורם לממשלת ישראל להמשיך להעביר לאבו מאזן בכל חודש מחדש את כספי משכורות המחבלים?
או למשל:
איך קורה שמחבל ששוחרר בעסקת שליט, והמשיך לעסוק בטרור, לא הוכנס חזרה לכלא לפני שנה, כששאר חבריו נכלאו מחדש בעקבות חטיפת הנערים?

צריך להתעקש לקבל תשובות דוקא לשאלות האלה.

אורית סטרוק,
0 תגובות